de Eigenwijze Tuin gaat vreemd

Omdat ik het anders toch maar weer kwijt speel: waarnemingenlijstjes en ander notitie-verrichtingen. Verder heeft dit niks met de tuin te maken.

10 juni 2016 – Harchies (+ Olivier, Koen)

woudaapje knobbelzwaan, bergeend, wilde eend, krakeend, slobeend, tafeleend, kuifeend, geoorde fuut, dodaars, fuut, aalscholver, woudaap, kleine zilverreiger, grote zilverreiger, blauwe reiger, ooievaar, lepelaar, buizerd, wespendief, bruine kiekendief , boomvalk, torenvalk, waterhoen, meerkoet, kokmeeuw, zwartkopmeeuw, kleine mantelmeeuw, visdief, houtduif, turkse tortel, koekoek, gierzwaluw, boerenzwaluw, ijsvogel, witte kwikstaart, nachtegaal, blauwborst, zwarte roodstaart, merel, zwartkop, tuinfluiter, rietzanger, cettis zanger, kleine karekiet, grote karekiet, fitis, tjiftjaf, koolmees, boomklever, ekster, roek, zwarte kraai, gaai, kauw, spreeuw, wielewaal, huismus

2 november 2015 – Nieuwpoort

drieteenstrandloper

fuut, aalscholver, blauwe reiger, kleine zilverreiger, wilde eend, wintertaling, slobeend, bergeend, buizerd, torenvalk, waterhoen, meerkoet, zilverplevier, kievit, steenloper, tureluur, zwarte ruiter, wulp, scholekster, watersnip, drieteenstrandloper, kleine mantelmeeuw, zilvermeeuw, kokmeeuw, oeverpieper, koolmees, pimpelmees, staartmees ekster, spreeuw, zwarte kraai, vink, kneu


22 mei 2015 – de Blankaart en omgeving (+Olivier, Koen)

kuifeend-blankaart

fuut, geoorde fuut (6), aalscholver, blauwe reiger, lepelaar, knobbelzwaan, canadese gans, nijlgans, bergeend, krakeend, wilde eend, pijlstaart, zomertaling, slobeend, kuifeend, bruine kiekendief, sperwer, buizerd, torenvalk, boomvalk, kwartel, patrijs, fazant, waterral, waterhoen, meerkoet, scholekster, steltkluut, kluut, bontbekplevier, kleine plevier, zilverplevier, kievit, watersnip, grutto, wulp, tureluur, oeverloper, zwartkopmeeuw, kokmeeuw, stormmeeuw, kleine mantelmeeuw, holenduif, houtduif, turkse tortel, zomertortel, koekoek, steenuil, gierzwaluw, ijsvogel, grote bonte specht, groene specht, oeverzwaluw, huiszwaluw, boerenzwaluw, gele kwikstaart, witte kwikstaart, winterkoning, roodborst, blauwborst, paapje, merel, zanglijster, cetti’s zanger, snor, rietzanger, bosrietzanger, kleine karekiet, spotvogel, grasmus, tuinfluiter, zwartkop, tjiftjaf, fitis, goudhaantje, pimpelmees, koolmees, wielewaal, ekster, kauw, roek, kraai, spreeuw, huismus, ringmus, vink, putter, kneu, rietgors


13 maart 2015 – Bourgoyen

dodaars

fuut, geoorde fuut (2), dodaars, aalscholver, blauwe reiger, grote zilverrreiger, canadese gans, grauwe gans, bergeend, wilde eend, krakeend, wintertaling, pijlstaart, slobeend, smient, kuifeend, buizerd, sperwer, waterhoen, meerkoet, scholekster, kievit, wulp, grutto (25tal), tureluur, kokmeeuw, kleine mantelmeeuw, houtduif, turkse tortel, winterkoning, roodborst, merel, tjiftjaf, staartmees, kookmees, pimpelmees, raaf, roek, kauw, vlaamse gaai, ekster, putter, vink, rietgors

 


13 februari 2015 – Harchies

staartmeesharchies

knobbelzwaan, kleine zwaan (4), bergeend, krakeend, wilde eend, slobeend, tafeleend, kuifeend, brilduiker (3m, 1v), grote zaagbek (10tal), dodaars, fuut, aalscholver, blauwe reiger, grote zilverreiger, waterral, waterhoen, meerkoet, houtduif, turkse tortel, grote bonte specht, winterkoning, heggenmus, roodborst, kramsvogel, cetti’s zanger, goudhaantje, staartmees, matkop, pimpelmees, koolmees, gaai, ekster, kauw, zwarte kraai, roek, spreeuw, vink, goudvink


 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.