De eigenwijze tuin

eigenwijzetuin.be

Posts ReactiesFebruari is krokusmaand

24 februari, 2015 (20:06) | planten | Door: bart

Helaas, helaas, helaas. Driewerf helaas. Het oorspronkelijke opzet van Natuurlijk-rijk, zijnde een minder voor de hand liggende plant naar voor schuiven, wordt hier weerom schandelijk met de voeten getreden. Want na het alomtegenwoordig viooltje van januari is ook -wat mij betreft- dé plant van februari verre van een obscure zeldzaamheid, namelijk de boerenkrokus ofte Crocus tommasinianus.

boerenkrokussen

U mag mij dat niet euvel duiden, want van boerenkrokussen wordt ik vrolijk. Zie ze staan blinken in het winterzonnetje. Bovendien produceert dat hópen stuifmeel, en die is welkom bij vroege insecten. En die zijn op hun beurt dan weer welkom bij mij. Een hommel- en bijenmagneet dus, op momenten dat er elders nog niet zo veel te rapen valt.

boerenkrokusExact tien jaar geleden schaftte ik mij bij Ecoflora een twintigtal bolletjes aan dewelke zich in de loop der jaren enthousiast vermeerderd hebben. Enkel vegetatief evenwel, met als gevolg dat ik nu met enkele drukbevolkte clusters krokussen zit die ik eigenlijk eens zou moeten uitgraven en herverdelen. Maar eer dat moment aangebroken is (t.t.z. uitgebloeid en blaadjes verwelkt) is het omgevende groen al zodanig onstuimig opgeschoten dat ik ze nooit terug vindt. Nú een stokje in de grond steken op de plaatsen waar ze bloeien zou natuurlijk veel oplossen, maar dat vergt een mate van georganiseerdheid die mij tot op heden mankeert. ‘t Is ook altijd iets.
boerenkrokussen

In de gespecialiseerde lectuur wordt gewag gemaakt van zaden die middels een mierenbroodje in combinatie met hongerige mieren op nieuwe locaties zouden terecht komen, edoch dergelijk random verspreidingspatroon is in de verste verten niet te bespeuren op mijn erf. Ik zal dus wel genoodzaakt zijn om zelf in te grijpen, wil ik meer – en vooral beter gespreide- krokussenbloei zien.

boerenkrokusWant zeg nu zelf, zoiets wil je toch echt wel overvloedig in je tuin staan hebben, zo’n schoon blommekes?

boerenkrokus

 

komt dit ooit nog goed?

1 februari, 2015 (23:30) | zonder rubriek | Door: bart

welkom in modderland
Modder. Tot aan de einder modder, zo lijkt het wel. Elk stukje gras waar de voorbije maand meer dan één stap op gezet werd blijkt omgevormd tot zompige blubber. Zonder laarzen is de hele tuin een no-go zone. En zelfs dan is het van slurp-splets-zomp en van modderspatten op de broek. Bovendien hebben we hier te maken met modder-met-een-missie. Meerbepaald zich zo stevig mogelijk vastzuigen aan laarzen teneinde mee te liften richting huis. Alsof een kwaadaardig brein onder de blubber huist dat aast op zo veel mogelijk terreinuitbreiding. En dus klots je dan met een kwart kilo extra gewicht aan elke voet richting achterdeur, een bruin kliedderspoor achterlatend als ware je een reusachtige slak. Slotsch. Slotsch. Slotsch…

modderland

Het stukje paardenweide is zelfs mét laarzen risicogebied, met zones waar je twintig centimeter diep in de drab zakt zodat je laarzen vast blijven steken. Wat ooit een weide was is nu een moddervlakte. Benieuwd of en hoe dat volgend voorjaar zal uitdraaien. Volgens mij moet ik dat stuk eerst volledig loswerken en opnieuw inzaaien, anders wordt dat een netel- en distelwalhalla.

mieke haat modder

Maar ook het stuk waar de paarden niet komen is niet veel beter. Mieke wordt er bepaald niet vrolijk van. En de mollen ook al niet, die hebben het gewoon opgegeven en zijn verkast naar een hoger gelegen, droger stuk. Waar ze nu volop nieuwe hopen bouwen. Jeuj, nog meer modder!

spontane vijvervorming

Waar er wel nog gras staat is de bodem danig verzadigd dat er bij de minste regenvlaag spontaan poelen lijken te ontstaan. De schamele overblijfselen in de moestuin zijn tot een aquacultuur verworden. Om maar te zeggen dat ik het zo stilletjes aan beu ben, die natte winter…

tuinpad...

plant van de maand: januari

30 januari, 2015 (20:10) | planten | Door: bart

Maandelijks je favoriete plant voor die maand in de kijker zetten om zo eens een aantal minder voor de hand liggende soorten onder de aandacht te brengen, zo is het opzet van Natuurlijk-rijk. Strak plan vind ik dat! Derhalve kijk ook ik bijwijlen vanuit die invalshoek  rond, speurend naar ‘de plant van de maand’ op het Eigenwijze Erf.

viooltje

Nu, ‘t is nog januari. Dat wil zeggen dat we bijzonder snel rond zijn dan. Er bloeit namelijk welgeteld 1 plantensoort op mijn erf momenteel: een viooltje. En dan geen maarts, driekleurig of zinkviooltje. Neen, een onbestemd kweeksel van op de markt. Spotgoedkoop (tien pottekes voor een paar euro), taai en sterk, en bovenal al maanden aan een stuk overvloedig bloeiend, ongeacht vorst en/of sneeuw. Meer moet dat niet zijn om plant van de maand januari te mogen zijn van mij. Leve de viooltjes!

viooltjes

ergens moet het zijn

29 januari, 2015 (18:18) | zonder rubriek | Door: bart

krokus

ergens moet het zijn
een soort verwilderde tuin
van oude stilte

een boom voor het huis
zacht wazelt hij zijn verhaal
niemand begrijpt het

het heeft geregend
de tuin dampt goede geuren
aarde die verlangt

J. C. van Schagen, via Spinrag
want ‘t is gedichtendag vandaag!

Heden geen aantallen

18 januari, 2015 (20:32) | dieren | Door: bart

3 op een rij

mededeling

De Eigenwijze Tuinier dient helaas verstek te geven aangaande het indienen der aantallen geobserveerde tuinvogelen in het kader van het Grote Vogelweekend. Niet aflatende pogingen een statistisch correcte inschatting van de aantallen huismussen, ringmussen, vinken en groenlingen te bekomen werden roemloos in de kiem gesmoord wegens een willekeurig browsiaans bewegende avifauna op de voederplaats die bovendien een intens dynamische wisselwerking vertoonde met de populatie dewelkste zich in de belendende bossages ophield.
De Eigenwijze Tuinier werd schuimbekkend afgevoerd nadat zijn zesennegentigste, ei-zo-na geslaagde, poging op een sisser uitliep toen een langs vliegende buizerd het hele zangmussenbestand deed wegstuiven. Wij hopen op een spoedig herstel.
Namens het voltallig verplegend personeel van Psychiatrisch Verzorgingstehuis Sint Franciscus,
De Directie

buizerd

Vetbollen in de aanslag!

15 januari, 2015 (21:39) | dieren | Door: bart

pimpelmees

Blink op uw verrekijker. Scherp dat potlood. Hou in aanslag dat notitieboekje. Lap die ramen met uitzicht op de voedertafel. En bovenal: laat aanrukken dat vogelvoer! Want komend weekend is het zover, dames en heren. De hoogmis voor tuinvogelend Vlaanderen: Het Grote Vogelweekend. Er is geen ontsnappen aan, en ge kunt maar hopen, bidden, dat er geen zeldzaamheid op uw voedertafel neerstrijkt of ‘t is van polemiek, ge zult altijd zien.
Niettemin, de indigestie loert om de hoek voor de gemiddelde mus, vink,  pimpel dan wel andere mees die zich komend weekend argeloos in een gemiddelde Vlaamse tuin waagt. En jazeker, ook hier bestaat het gevaar dat ze eerder van de voedertafel zullen afrollen dan wat anders, mea culpa. Duimen maar voor de beestjes, en hun tere levertjes…teten

 

plots afscheid

11 januari, 2015 (20:29) | dieren | Door: bart

twix

Heel plots maar niet geheel onverwacht namen we vrijdag afscheid van Twix’ glockenspiel. Een noodzakelijk kwaad, want niet alleen voorkomt dat ongewenste kattennestjes en dito zwerfkatten, het zorgt er ook voor dat de kater in kwestie minder drang tot zwerven en daaraan gekoppeld verongelukken vertoont. En gezien de exuberante dierenliefde die onze kroost ten aanzien van dit kattenbeest koestert willen we een schielijk heengaan ten allen prijze voorkomen, ochere de kinderhartjes.

Op een klein half uurtje was’t gepiept. En als troostprijs kreeg hij zijn eigenste paspoort en een resem vaccinaties, al is hij precies nog altijd niet geheel overtuigd van de eerlijkheid van die ruil. Ik bemerk enig wantrouwen en aanvullend besmuikte misprijzende blikken in mijn richting. Niettmin: na een dagje suffen en van silly walk doen is meneer weer geheel de oude. Zijn jachtinstinct heeft er in elk geval niet onder geleden, zo ondervonden een paar muizen die vandaag accidenteel zijn pad kruisten. Long may you run Twix!

een minder goede start van het jaar

2 januari, 2015 (22:35) | dieren | Door: bart

2015 had een betere start kunnen nemen voor deze huisspitsmuis. Een sterfgeval op de bevroren tegelvloer, kom dat tegen zo op 1 januari. Niks van duidelijke doodsoorzaak te zien, zoals wel meer het geval is bij van die verloren gelegde spitsmuizen. Te koud gehad? Niet op tijd eten gevonden? Op Twix gebotst? Wie zal het zeggen. Gelukkig is hij op een fotogenieke plek ineen gestuikt (of heeft de kat ‘m daar gedropt).
spitsmuis

Niettemin, ik mag hopen dat de aftrap van 2015 voor uzelve voorspoediger verlopen is, en wens u bij deze een dito verder zetting van het nieuwe jaar. Geniet er van!

een nieuw hoofdstuk

18 november, 2014 (21:46) | dieren | Door: bart

gedaan met lammetjes

Al meer dan 15 jaar houdt een bescheiden kudde schaapjes het gras op de weide kort. Ergens in maart 1998 kochten we onze eerste vier zwartblessen bij een hobbykweker in Zeeuws Vlaanderen:  twee volwassen ooien met twee ooilammeren. Twee maand later bleek er bovendien een verstekelingske meegereisd te zijn, want op een mooie ochtend in mei stond plots Zippo op de weide: een pasgeboren kleine ramlam. Zippo mocht dat eerste jaar de honeurs waarnemen, maar om inteelt te vermijden werd hij de lente daarop vervangen door een andere zwartbles ram, Atilla (nomen est omen). En Zippo… tja, vanaf dat tweede jaar stond er dus jaarlijks schapenvlees/lamsvlees op het menu, want elk najaar was er meer schaap dan gras.

wijlen Bokkie

Maar met de komst van twee paarden eerder dit jaar dreigt de meer-beest-dan-gras-toestand chronische vormen aan te nemen, wat nu ook weer niet de bedoeling was. Derhalve was het vorige week voor de laatste keer slacht op het Eigenwijze Erf. Want ook onze bok, De Witte van Moerbeke of kortweg Bokkie, sinds 9 jaar de opvolger van de toentertijd onhandelbaar geworden Atilla, is vorige week naar de eeuwige graasweiden vertrokken en zal niet vervangen worden.
Nu, negen jaar is oud voor een schaap. De Witte van Moerbeke begon behoorlijk last te krijgen van allerlei ouderdomskwaaltjes. En ook voor Betty du Jardin Têtu d’Oubrechtegem en Mieke du Buikberg d’Oubrechtegem, twee dames op leeftijd, is het beter om geen lammetjes meer te moeten werpen. Zij mogen nu samen in alle rust van hun pensioen genieten.

Dus geen lammetjes meer in het voorjaar vanaf nu, en dat is jammer. Maar aan de andere kant : dat slachten is ook niet één en al dolle pret, om het zacht uit te drukken. En zo beginnen we aan een nieuw hoofdstuk op het Eigenwijze Erf, en zal ik in plaats van een lamskoteletje al eens meer een vegetarische burger, kipstuckjes of wat rul gehackt  in de pan draaien. Dan is er tenminste geen ander, anoniem beest de dupe van mijn gemoedsrust. Maar eerst moet ik mij nog doorheen 11,5 kilo merguezeworsten, 8 kilo stoofvlees en ruim 3 kilo gebraad werken, Njammie! (en dank u, Bokkie).

betty op pensioen

Deze week op het eigenwijze erf…

9 november, 2014 (22:47) | zonder rubriek | Door: bart

… werden de laatste voedselvoorraden voor de komende winter ingeslagen. 2000 kilo voederbiet. Samen met 60 baloot’n hooi en wat zakken krachtvoer (zo’n kilootje of 250 schat ik) zou dat moeten volstaan om de komende lente te halen. Zo niet is dat met een simpele extra rit-met-de-remorque opgelost. Veel comfortabeler kan de situatie niet zijn, me dunkt. Pakweg 100 jaar geleden zal’t allemaal niet zo evident geweest zijn.

bieten